Følelsesmæssigt omsorgssvigt

Hvis du er vokset op med følelsesmæssigt omsorgssvigt, har du ikke har fået den omsorg, kærlighed og tryghed, som du havde brug for. Du har således ikke oplevet nærhed og følelsesmæssige stabilitet, som er nødvendig for at udvikle tillid til nære relationer og omverdenen.

Konsekvenserne for dig, der har oplevet følelsesmæssige omsorgssvigt kan være angst, stress, depression, ensomhed og forkerthedsfølelse.

De fleste af mine klienter kommer i terapi, fordi de ikke trives i deres liv. De føler sig forkerte, skamfulde, triste og angste. De har dårligt selvværd, indre uro og har svært ved at sætte grænser.

En del af mine klienters symptombillede er at være i en tilstand af konstant alarmberedskab og at være ude af stand til at slappe af. Kroppen sitrer, hjertet hamrer og man er overvældende træt. De fortæller om smerter i brystet, svimmelhed, tunnelsyn, kvalme, ondt i nakken, mavesmerter, intens uro, tristhed og anspændthed.

Følelsesmæssige omsorgssvigt i barndommen er et usynligt omsorgssvigt, der kan være svært at få øje på og erkende for dem, som har været udsat for det. Derfor har mine klienter svært ved at koble de fysiske symptomer sammen med de oplevelser af svigt og traumer, de har oplevet i deres barndom. Nogle kan ikke sætte ord på deres barndomsoplevelser, da det er for smertefuldt at erkende svigtet og andre kan ikke huske andet end tristhed i barndommen.

En barndom med følelsesmæssigt umodne forældre

Mine klienter, der er vokset op med følelsesmæssigt omsorgssvigt, har haft følelsesmæssigt umodne forældre, der ikke magtede at forholde sig til dem selv eller til mine klienter, da de var børn.

Følelsesmæssigt umodne forældre har vanskeligt ved at rumme intense følelser og bliver let overvældede, bange, vrede og ulykkelige. Generelt oplever disse forældre følelser som noget negativt og deres barn mærker tidligt i livet negativ opmærksomhed, hvis det udtrykker behov, ønsker, tanker og meninger.

Barnet udvikler derfor en selvbeskyttelsesstrategi, hvor det frakobler sine kernefølelser som glæde, vrede, sorg og smerte. Uden kernefølelserne er barnet ikke til besvær for deres forældre og dermed ikke i fare for at blive afvist. Barnet tilpasser sig forældrene og på denne måde lider barnet i stilhed og må klare sin følelsesmæssige smerte selv.

Da følelsesmæssigt umodne forældre ikke er i stand til at give den basale omsorg og støtte, føler barnet sig afvist og uvelkomment, forkert og uden beskyttelse.

Barnet udvikler derfor skam, skyld og negative tanker om sig selv. Disse følelser af forkerthed og skam vil følge med ind i voksenlivet og disse følelser truer hele tiden lige under overfladen. Det nu voksne barn føler kronisk skyld, dårlig samvittighed, indre uro og en forventning om at blive afvist eller angrebet.

Symptomer på følelsesmæssigt omsorgssvigt

Det voksne barns forhold til sine følelsesmæssigt umodne forældre er anspændt og det voksne barn føler vrede, sorg og ubehag, når det er sammen med sine forældre uden at kunne forklare hvorfor.

Fordi mine klienter i en tidlig alder har lært at frakoble deres kernefølelser, har de i voksenlivet svært ved enten at rumme deres følelser eller at mærke følelserne.

Følelsesmæssigt omsorgssvigt, kvinde 43 år:
"...at Michella som terapeut evner at trække på klientens egne ressourcer på en så naturlig, men samtidig raffineret måde, er en sjælden evne og gave, som man hverken kan læse eller uddanne sig til - det er medfødt!

Jeg vil til enhver tid anbefale Michella som terapeut og kan hun hjælpe dig/jer bare en brøkdel af den måde, hun har hjulpet mig, så er du/I allerede godt på vej”

Det er svært for dem at være sammen med andre og reagere autentisk på de situationer, som de oplever. Det gælder både glæde, vrede, sorg og smerte. De tillader ikke dem selv at være rigtig glade eller vrede.

De er mest optagede af, hvordan andre har det og hvordan de virker på andre, og de glemmer sig selv. Derfor kan mine klienter have svært ved følelsesmæssig og konkret grænsesætning, fordi de frygter at blive afvist eller angrebet, hvis de tillader dem selv at reagere autentisk.

Deres sind er optaget af tankemylder fyldt med selvkritik, katastrofetanker og en underliggende vrede. De føler sig angste, deprimerede, urolige og tomme inden i. Dette medfører ganske ofte søvnbesvær, ringe selvomsorg, kropssmerter og selvskade.

Få hjælp til at bearbejde følelsesmæssigt omsorgssvigt

Hvis du kan genkende ovenstående beskrivelse af følelsesmæssigt omsorgssvigt og føler du dig berørt af det, så vil det i høj grad gavne dig at starte i terapi.

Jeg har lang erfaring med at behandle voksne, der er vokset op med følelsesmæssigt omsorgssvigt og jeg kan hjælpe dig med at få lukket op for din smerte, så du kan hele og leve dit liv med større ro og indre styrke.

Kærlige hilsner

Michella