Angst

Angst kan nemt komme til at styre dit liv. Du har måske kæmpet med angst længe eller måske er angst dukket op i dit liv på grund af stress eller en pludselig hændelse . Hvis angst begrænser dit sociale liv eller glæde ved livet, og hvis du gerne vil have vil have mere ro i krop og sind, så kan jeg hjælpe dig.

Angst er ofte et signal om, at du har følelser, som du ikke har bevidst adgang til. Det kan være følelser som vrede, sorg, smerte, skyld og skam. Angst er derfor et signal om ubevidste følelsesmæssige konflikter, der ikke kan rummes i bevidstheden.

Når du har angst, føler du dig overvældet af tankemylder og indre kropslig uro. Du føler dig anspændt og kan have svært ved at sove om natten. Du kan ikke lade være med at bekymre dig, selv om du prøver på at lade være. Tankerne kører i ring og du føler dig ængstelig og urolig.

Din krop er hele tiden i alarmberedskab og kan ikke slappe af. Det kan føre til spændinger i musklerne, øget træthed, rysten og uro. Angsten gør, at du hele tiden overvåger omgivelserne og scanner situationen for hele tiden at være på forkant. Du kan også have svært ved at koncentrere dig, hvilket vil medføre, at du ikke husker så godt og let bliver forvirret.

Når du får et angstanfald, kan det virke som om, at det kommer ud af det blå. Det gør angstanfald dog aldrig, men årsagen til et angstanfald kan umiddelbart være svær at få øje på. Det skyldes, at angsten handler om ubevidste følelsesmæssige konflikter eller er summen af en lang række stressfaktorer, der pludselig bliver for meget for hjernen og kroppen.

Almindelige fysiske symptomer på angst er:
 • Indre uro
 • Kraftig hjertebanken
 • Overfladisk vejrtrækning
 • Trykken for brystet
 • Kvalme
 • Muskelspændinger
 • Kulde – eller varmefølelse
 • Rysten
 • Åndenød og hyperventilation
 • Sitren i arme og ben
 • Mavesmerter
 • Hovedpine
 • Sløret syn
 • Tørhed i munden
 • Tunnelsyn
Tankemæssige symptomer på angst:
 • Katastrofetanker
 • Tendens til overdreven bekymring om fremtiden
 • Manglende koncentrationsevne
 • Tankemylder – tankerne kører i ring
 • Frygt for at dø eller miste kontrollen
 • Forvirring
Angstbehandling, kvinde 39 år:
”Jeg havde et terapeutisk forløb med Michella, da jeg begyndte at miste troen til mig selv og var fyldt med negative følelser. Michellas rolige sind og beroligende stemme har medvirket til, at jeg turde åbne døren til min indre smerte. Igennem vores samtaler følte jeg, at jeg blev forstået og anerkendt, og Michella mødte mig der, hvor jeg var. Hendes rummelighed har medvirket til, at jeg turde arbejde med mine traumatiske oplevelser fra barndommen og jeg kan nu komme videre i mit liv.
Jeg føler mig mere afklaret med mig selv og kan bedre kigge fremad"
Adfærdsmæssige symptomer på angst:
 • Undgåelsesadfærd, hvor du undgår angstfremkaldende situationer
 • Sikkerhedsadfærd, hvor du ved hjælp fra særlige personer eller f.eks. din telefon sikrer dig imod angsten
 • Kontroladfærd eller tvangsmæssig adfærd
 • Misbrug af alkohol, smertestillende piller eller stoffer
 • Du isolerer dig for at undgå angsten

Angst er meget ubehagelig og overvældende, men er som sådan ikke farlig. Angst er som grundfølelse en naturlig del af at være menneske og alle oplever angst i lille eller stor grad. Angst er bygget ind i din hjerne og din krop fra naturens side og gør dig i stand til at reagere på trusler. Det bliver først et problem for dig, hvis din angst er til stede i et omfang, der begrænser dig i at leve det liv, som du gerne vil. Angsten kan påvirke din lyst og overskud til at være social og din evne til at fungere i din hverdag.

Hvis du over lang tid har været i en konstant angsttilstand, kan det udvikle sig til en depression på grund af nedsat livskvalitet.

Følelsesmæssigt omsorgssvigt i barndommen kan medføre angst og bagved angsten ligger følelser, som du måske ikke er bevidst om. Angst trives bedst i skjul, så derfor er det vigtigt at få sat ord på dine oplevelser med angst samtidig med, at vi får talt om de følelser, som du har forsøgt at holde nede – bevidst eller ubevidst.

I terapien kan jeg hjælpe dig med at identificere angsten og dine ubevidste følelser. Ved at få angsten og følelserne frem i lyset og tale om det, vil angsten blive mindre og lettere at håndtere.

Kærlige hilsner

Michella