Psykoterapi

Psykoterapi foregår som en samtale og baserer sig på en tillidsfuld og fortrolig relation mellem dig og mig. Jeg har tavshedspligt, så alt hvad vi taler om, bliver mellem os.

I terapien taler vi om de tanker, følelser, handlinger og hændelser, som fylder i dig. Det kan være tanker og følelser, der gør dig trist, angst eller som ødelægger dit selvværd.

Jeg anvender forskellige terapeutiske tilgange og metoder og altid med udgangspunkt i dit liv her og nu – altså hvad der fylder mest for dig, når vi starter samtalen. Vi vil også komme til at tale om din barndom, fordi mange svar på dine symptomer ofte kan findes i din tidlige opvækst.

Under terapien vil du opleve, at jeg jævnligt spørger til dine kropslige reaktioner. Din krop husker det, som du måske har fortrængt, så det er vigtigt at lytte til kroppens signaler og være nysgerrig på, hvad den forsøger at fortælle os.  

Hvad er psykoterapi:

Psykoterapi er en psykologisk samtalebehandling, der bygger på et videnskabeligt teoretisk og empirisk grundlag. Psykoterapi har til formål at diagnosticere, behandle, lindre eller helbrede samt forebygge alle former for psykologisk lidelse eller smerte.

Når du som klient taler med en psykoterapeut og fortæller om dit liv og dine symptomer, så fortæller du det samtidig også til dig selv. Når du sætter ord på dine tanker og føler, bliver det muligt for dig at reflektere bevidst over dit liv og dermed også forandre det, som er svært for dig.

Følelsesmæssigt omsorgssvigt:

Jeg har speciale i traumebehandling, angst, følelsesmæssigt omsorgssvigt i barndommen og utryg tilknytning, men jeg behandler også andre følelsesmæssige vanskeligheder.

Jeg har skrevet en artikel om følelsesmæssigt omsorgssvigt i barndommen og de konsekvenser, det kan have i det voksne liv.  Du kan finde artiklen ved at klikke på dette link.

Nedenfor har jeg lavet en liste over de temaer, som jeg har størst erfaring med.

Temaer i individuel terapi:
 • Angst
 • Følelsesmæssigt omsorgssvigt i barndommen
 • Traumer
 • Lavt selvværd
 • Forkerthedsfølelse
 • Skam
 • Sorg over svigt og tab i barndommen
 • Ensomheds- og tomhedsfølelse
 • Svært ved at mærke og sætte grænser
 • Vanskelighed med at rumme eller mærke egne følelser
 • At mangle retning i livet
 • Sorg og tab
 • Depression
 • Mistrivsel i parforhold
 • Uafklarede følelser i forbindelse med skilsmisse

Et psykoterapeutisk forløb vil minimum være på 5 sessioner, men de fleste vil have brug for 10-12 sessioner. Der er også andre, der har længere forløb alt efter hvilken problematik, det handler om.

Du er altid velkommen til at kontakte mig på telefon, mail eller sms, hvis du har brug for en vurdering af, om du vil have gavn af samtaleterapi eller hvis du har andre spørgsmål.

Du kan booke en tid til individuel psykoterapi via online booking her på min hjemmeside.

Jeg glæder mig til at lære dig at kende og støtte dig i din udvikling hen imod indre ro, glæde og tilfredshed i dit liv.

Kærlige hilsner

Michella